Hải Phòng đề xuất chuyển đoạn quốc lộ 5 qua địa bàn thành phố thành đường tỉnh lộ

Quốc lộ 5 đoạn tuyến qua Hải Phòng hiện đang có sự chồng chéo về quản lý nhà nước giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Trung
Quốc lộ 5 đoạn tuyến qua Hải Phòng hiện đang có sự chồng chéo về quản lý nhà nước giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Trung
Quốc lộ 5 đoạn tuyến qua Hải Phòng hiện đang có sự chồng chéo về quản lý nhà nước giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hải Phòng. Ảnh: Quốc Trung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM