Hải Phòng: Dân lập chốt quây nhà máy gây ô nhiễm môi trường

Người dân thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện AN Dương, Hải Phòng lập chốt ngăn các phương tiện ra vào nhà máy sản xuất hạt nhựa vì cho rằng Cty gây ô nhiễm môi trường - ảnh HH
Người dân thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện AN Dương, Hải Phòng lập chốt ngăn các phương tiện ra vào nhà máy sản xuất hạt nhựa vì cho rằng Cty gây ô nhiễm môi trường - ảnh HH
Người dân thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện AN Dương, Hải Phòng lập chốt ngăn các phương tiện ra vào nhà máy sản xuất hạt nhựa vì cho rằng Cty gây ô nhiễm môi trường - ảnh HH
Lên top