Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi đất để làm đường tại quận Hải An

Họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng
Họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng
Họp báo về việc cưỡng chế thu hồi đất với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top