Hải Phòng: Cung Thiếu nhi thừa rác thải, thiếu chỗ chơi

Rác thải trong Cung Thiếu nhi Hải Phòng.
Rác thải trong Cung Thiếu nhi Hải Phòng.
Rác thải trong Cung Thiếu nhi Hải Phòng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top