Hải Phòng: Cơ quan nhà nước nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần

Từ đầu tháng 8.2019, Văn phòng UBND TP Hải Phòng không sử dụng sản phẩm nhựa một lần tại các cuộc họp, hội nghị. Ảnh: CTV
Từ đầu tháng 8.2019, Văn phòng UBND TP Hải Phòng không sử dụng sản phẩm nhựa một lần tại các cuộc họp, hội nghị. Ảnh: CTV
Từ đầu tháng 8.2019, Văn phòng UBND TP Hải Phòng không sử dụng sản phẩm nhựa một lần tại các cuộc họp, hội nghị. Ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top