Hải Phòng: Cô giáo cùng đánh học sinh bị “Khiển trách”

Trường tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ bạo hành hàng chục cháu học sinh lớp 2
Trường tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ bạo hành hàng chục cháu học sinh lớp 2
Trường tiểu học Quán Toan - nơi xảy ra vụ bạo hành hàng chục cháu học sinh lớp 2
Lên top