Hải Phòng chuyển khu đất quốc phòng xây nhà trái phép thành đất tái định cư

Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng tại khu vực phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng chưa được xử lý  - ảnh MC
Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng tại khu vực phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng chưa được xử lý - ảnh MC
Hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng tại khu vực phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng chưa được xử lý - ảnh MC
Lên top