Hải Phòng: "Chuột thủ" tiết lộ kĩ nghệ săn chuột thu nửa tạ mỗi ngày

Sau khi làm sạch, luộc chín, thịt chuột được bán cho khách quen tại chợ.
Sau khi làm sạch, luộc chín, thịt chuột được bán cho khách quen tại chợ.
Sau khi làm sạch, luộc chín, thịt chuột được bán cho khách quen tại chợ.
Lên top