Hải Phòng chữa cháy tàu dầu Hải Hà 18 như thế nào?