Hải Phòng cho phép karaoke hoạt động ở "vùng xanh", "vùng vàng"

Lên top