Hải Phòng: Cho mở lại nhà hàng, quán cà phê

Các khu vực cách ly, giãn cách xã hội vẫn được được duy trì ở Hải Phòng sau ngày 1.3. Ảnh: MD
Các khu vực cách ly, giãn cách xã hội vẫn được được duy trì ở Hải Phòng sau ngày 1.3. Ảnh: MD
Các khu vực cách ly, giãn cách xã hội vẫn được được duy trì ở Hải Phòng sau ngày 1.3. Ảnh: MD
Lên top