Hải Phòng chỉ đạo phòng chống áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão

Hải Phòng chuẩn bị điều kiện ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Hải Phòng chuẩn bị điều kiện ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Hải Phòng chuẩn bị điều kiện ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Lên top