Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7- NANGKA

Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7. Ảnh Đường đi của bão số 7 (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).
Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7. Ảnh Đường đi của bão số 7 (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).
Hải Phòng chỉ đạo khẩn phòng chống bão số 7. Ảnh Đường đi của bão số 7 (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).
Lên top