Hải Phòng chỉ đạo hoả tốc việc cách ly F1, F2 tại nhà

Hải Phòng cách ly tại nhà với F1 trong thời gian 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc F0. Ảnh minh hoạ: Huy Hoàng
Hải Phòng cách ly tại nhà với F1 trong thời gian 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc F0. Ảnh minh hoạ: Huy Hoàng
Hải Phòng cách ly tại nhà với F1 trong thời gian 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc F0. Ảnh minh hoạ: Huy Hoàng
Lên top