Hải Phòng chỉ cách ly tập trung người về từ Hải Dương

Hải Phòng cách ly tập trung tất cả công dân về từ tỉnh Hải Dương. Ảnh MD
Hải Phòng cách ly tập trung tất cả công dân về từ tỉnh Hải Dương. Ảnh MD
Hải Phòng cách ly tập trung tất cả công dân về từ tỉnh Hải Dương. Ảnh MD
Lên top