Hải Phòng: Cháy lớn trên đường Lê Thánh Tông, lan rộng sang nhiều nhà lân cận