Hải Phòng: Cháy lớn tại kho xăng dầu chân cầu vượt Quán Toan 1

Đám cháy tại chân cầu vượt Bắc Sơn (huyện An Dương) Hải Phòng sáng 21.8. Ảnh Xuân Bách
Đám cháy tại chân cầu vượt Bắc Sơn (huyện An Dương) Hải Phòng sáng 21.8. Ảnh Xuân Bách
Đám cháy tại chân cầu vượt Bắc Sơn (huyện An Dương) Hải Phòng sáng 21.8. Ảnh Xuân Bách
Lên top