Hải Phòng: Cháy lớn tại cửa hàng thiết bị điện phố Thiên Lôi

Cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện phố Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng). Ảnh: ĐL
Cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện phố Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng). Ảnh: ĐL
Cháy lớn tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện phố Thiên Lôi (Lê Chân, Hải Phòng). Ảnh: ĐL
Lên top