Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng thu phí, ưu tiên người nhà tiêm vaccine

Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng tiêm vaccine ở một số địa phương. Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng tiêm vaccine ở một số địa phương. Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT Hải Phòng
Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng tiêm vaccine ở một số địa phương. Ảnh minh hoạ: Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top