Hải Phòng: Cầu 80 tỷ đồng qua sông Tam Bạc bị tàu đâm gãy trụ

Cầu Tam Bạc được cho là quá thấp, nguy cơ mất an toàn giao thông
Cầu Tam Bạc được cho là quá thấp, nguy cơ mất an toàn giao thông
Cầu Tam Bạc được cho là quá thấp, nguy cơ mất an toàn giao thông

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM