Hải Phòng: Cấp sổ đỏ mặt nước, bức tử sông Đa Độ

Công trình đang được xây dựng dưới lòng sông Đa Độ. Ảnh: HP
Công trình đang được xây dựng dưới lòng sông Đa Độ. Ảnh: HP
Công trình đang được xây dựng dưới lòng sông Đa Độ. Ảnh: HP
Lên top