Hải Phòng: Cảnh báo giả danh cán bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em trục lợi tiền ủng hộ

Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng khẳng định không cử cán bộ vận động và thu tài trợ trực tiếp từ các cơ quan, đơn vị. Ảnh CTV
Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng khẳng định không cử cán bộ vận động và thu tài trợ trực tiếp từ các cơ quan, đơn vị. Ảnh CTV
Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng khẳng định không cử cán bộ vận động và thu tài trợ trực tiếp từ các cơ quan, đơn vị. Ảnh CTV
Lên top