Hải Phòng: Cận cảnh nhà nghiêng 5 tầng được "nắn" thẳng sau 2 tháng

Nhà 5 tầng bị nghiêng ở Hải Phòng đã được "nắn" thẳng. Ảnh: ĐL
Nhà 5 tầng bị nghiêng ở Hải Phòng đã được "nắn" thẳng. Ảnh: ĐL
Nhà 5 tầng bị nghiêng ở Hải Phòng đã được "nắn" thẳng. Ảnh: ĐL
Lên top