Hải Phòng cách ly những người về từ vùng dịch COVID-19

Người từ vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng từ 3.4 phải thực hiện cách ly tập trung. Ảnh ĐL
Người từ vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng từ 3.4 phải thực hiện cách ly tập trung. Ảnh ĐL
Người từ vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng từ 3.4 phải thực hiện cách ly tập trung. Ảnh ĐL
Lên top