Hải Phòng: Cách ly người về từ Đà Nẵng từ ngày 18.7

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu cách ly y tế tại nhà tất cả trường hợp trở về từ Đà Nẵng từ 18.7 trở lại đây. Ảnh MD
UBND TP.Hải Phòng yêu cầu cách ly y tế tại nhà tất cả trường hợp trở về từ Đà Nẵng từ 18.7 trở lại đây. Ảnh MD
UBND TP.Hải Phòng yêu cầu cách ly y tế tại nhà tất cả trường hợp trở về từ Đà Nẵng từ 18.7 trở lại đây. Ảnh MD
Lên top