Hải Phòng cách ly người về từ 50 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19

50 địa điểm thuộc 17 tỉnh, thành phố người dân vào Hải Phòng phải cách ly tập trung. Ảnh Mai Dung
50 địa điểm thuộc 17 tỉnh, thành phố người dân vào Hải Phòng phải cách ly tập trung. Ảnh Mai Dung
50 địa điểm thuộc 17 tỉnh, thành phố người dân vào Hải Phòng phải cách ly tập trung. Ảnh Mai Dung
Lên top