Hải Phòng: Cách ly bố của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17

Bố của người nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam được cách ly, theo dõi tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Bố của người nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam được cách ly, theo dõi tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Bố của người nhiễm COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam được cách ly, theo dõi tại Khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Lên top