Hải Phòng cách ly 48 nhân viên karaoke New KTV, tiếp tục truy vết F1, F2

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng tiếp tục truy vết F1, F2 liên quan đến nữ nhân viên New KTV mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng tiếp tục truy vết F1, F2 liên quan đến nữ nhân viên New KTV mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng tiếp tục truy vết F1, F2 liên quan đến nữ nhân viên New KTV mắc COVID-19. Ảnh Mai Dung
Lên top