Hải Phòng: Các mẫu liên quan nhân viên karaoke mắc COVID-19 đều âm tính

48 mẫu xét nghiệm của nhân viên karaoke New KTV (Hải Phòng) đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: MD
48 mẫu xét nghiệm của nhân viên karaoke New KTV (Hải Phòng) đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: MD
48 mẫu xét nghiệm của nhân viên karaoke New KTV (Hải Phòng) đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: MD
Lên top