Hải Phòng bốc thăm và công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 năm học tới

Học sinh Vũ Xuân Đức Anh đại diện để bốc thăm môn thi thứ 4 vào 10 của Hải Phòng - ảnh HH
Học sinh Vũ Xuân Đức Anh đại diện để bốc thăm môn thi thứ 4 vào 10 của Hải Phòng - ảnh HH
Học sinh Vũ Xuân Đức Anh đại diện để bốc thăm môn thi thứ 4 vào 10 của Hải Phòng - ảnh HH
Lên top