Hải Phòng bổ sung thêm chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 10 từ 18h ngày 6.8

Hải Phòng bổ sung chốt kiểm dịch tại Quốc lộ 10 từ 18h ngày 6.8. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng bổ sung chốt kiểm dịch tại Quốc lộ 10 từ 18h ngày 6.8. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Hải Phòng bổ sung chốt kiểm dịch tại Quốc lộ 10 từ 18h ngày 6.8. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Lên top