Hải Phòng bổ sung hàng loạt điểm người dân phải cách ly khi vào thành phố

Người dân đến từ nhiều khu dân cư nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 phải cách ly khi vào Hải Phòng. Ảnh MD
Người dân đến từ nhiều khu dân cư nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 phải cách ly khi vào Hải Phòng. Ảnh MD
Người dân đến từ nhiều khu dân cư nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 phải cách ly khi vào Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top