Hải Phòng: Bộ đội giúp bà con thu hoạch, tiêu thụ nông sản

Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng thu hoạch, tiêu thụ nông sản giúp người dân địa phương. Ảnh VM
Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng thu hoạch, tiêu thụ nông sản giúp người dân địa phương. Ảnh VM
Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng thu hoạch, tiêu thụ nông sản giúp người dân địa phương. Ảnh VM
Lên top