Hải Phòng bỏ cách ly tại nhà với người về từ vùng vàng đã tiêm vaccine

Người từ vùng vàng vào Hải Phòng chỉ theo dõi sức khoẻ từ 7-14 ngày nếu tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Mai Dung
Người từ vùng vàng vào Hải Phòng chỉ theo dõi sức khoẻ từ 7-14 ngày nếu tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Mai Dung
Người từ vùng vàng vào Hải Phòng chỉ theo dõi sức khoẻ từ 7-14 ngày nếu tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Mai Dung
Lên top