Hải Phòng: Bị phản ánh đập đầu học sinh vào tường, cô Hiệu phó nói gì?

Bà Phạm Thị Huế chỉ vị trí học sinh Đức tự va đầu vào khung đựng bình chữa cháy dẫn đến bị thương. Ảnh: PV.
Bà Phạm Thị Huế chỉ vị trí học sinh Đức tự va đầu vào khung đựng bình chữa cháy dẫn đến bị thương. Ảnh: PV.
Bà Phạm Thị Huế chỉ vị trí học sinh Đức tự va đầu vào khung đựng bình chữa cháy dẫn đến bị thương. Ảnh: PV.
Lên top