Hải Phòng: Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải

Sông Giá - một trong những nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho TP Hải Phòng đang trong tình trạng bị ô nhiễm. Ảnh Mai Dung
Sông Giá - một trong những nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho TP Hải Phòng đang trong tình trạng bị ô nhiễm. Ảnh Mai Dung
Sông Giá - một trong những nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho TP Hải Phòng đang trong tình trạng bị ô nhiễm. Ảnh Mai Dung
Lên top