Hải Phòng: Ba giáo viên bị bỏng trong khi dọn phòng thí nghiệm

Lên top