Hải Phòng: 8 phụ nữ tiêu biểu nhận Giải thưởng Lê Chân

8 phụ nữ tiêu biểu thành phố Hải Phòng nhận giải thưởng Lê Chân năm 2019. Ảnh MD
8 phụ nữ tiêu biểu thành phố Hải Phòng nhận giải thưởng Lê Chân năm 2019. Ảnh MD
8 phụ nữ tiêu biểu thành phố Hải Phòng nhận giải thưởng Lê Chân năm 2019. Ảnh MD
Lên top