Hải Phòng: 6/8 trường hợp vụ ghép nhầm phách không đủ điểm vào lớp 10

8 trường hợp bị nhầm điểm do ghép phách tại Hải Phòng - ảnh PV
8 trường hợp bị nhầm điểm do ghép phách tại Hải Phòng - ảnh PV
8 trường hợp bị nhầm điểm do ghép phách tại Hải Phòng - ảnh PV
Lên top