Hải Phòng: 4 trẻ nhập viện sau khi uống chung 1 chai sữa

3 học sinh được cấp cứu tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng sau khi uống chung chai sữa - ảnh CTV
3 học sinh được cấp cứu tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng sau khi uống chung chai sữa - ảnh CTV
3 học sinh được cấp cứu tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng sau khi uống chung chai sữa - ảnh CTV
Lên top