Hải Phòng: 35 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 751 âm tính SARS-CoV-2

35 trường hợp ở khách sạn nơi bệnh nhân 751 lưu trú đã âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh CTV
35 trường hợp ở khách sạn nơi bệnh nhân 751 lưu trú đã âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh CTV
35 trường hợp ở khách sạn nơi bệnh nhân 751 lưu trú đã âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh CTV
Lên top