Hải Phòng: 160 ca F1 ở Bệnh viện Trẻ em âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

160 ca F1 với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2. Ảnh MH
160 ca F1 với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2. Ảnh MH
160 ca F1 với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2. Ảnh MH
Lên top