Hải Phòng: 141 người tiếp xúc ca nghi nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính

141 trường hợp tiếp xúc gần ca nghi nhiễm COVID-19 tại Hải Phòng có kết quả âm tính. Ảnh VHN
141 trường hợp tiếp xúc gần ca nghi nhiễm COVID-19 tại Hải Phòng có kết quả âm tính. Ảnh VHN
141 trường hợp tiếp xúc gần ca nghi nhiễm COVID-19 tại Hải Phòng có kết quả âm tính. Ảnh VHN
Lên top