Hải Phòng: 120 tỉ đồng và hơn 200 tấn gạo ủng hộ đồng bào miền Trung

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh HT
Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh HT
Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung từ các đơn vị, doanh nghiệp. Ảnh HT
Lên top