Hải Phòng: 100% trường hợp liên quan chuyến bay VN1188 âm tính SARS-CoV-2

56/56 trường hợp liên quan đến ca tái dương tính đi trên chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh - Hải Phòng trưa 6.3 có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ảnh Hương Giang
56/56 trường hợp liên quan đến ca tái dương tính đi trên chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh - Hải Phòng trưa 6.3 có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ảnh Hương Giang
56/56 trường hợp liên quan đến ca tái dương tính đi trên chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh - Hải Phòng trưa 6.3 có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ảnh Hương Giang
Lên top