Hai nữ nhân viên gác chắn kể thời khắc cứu bà cụ bị ngã ở đường ray

Khi bà cụ bị ngã thì tàu đã đến rất gần.
Khi bà cụ bị ngã thì tàu đã đến rất gần.
Khi bà cụ bị ngã thì tàu đã đến rất gần.
Lên top