Hai người phá rừng bị phạt tiền và buộc trồng lại cây tại rừng Quảng Trị

Một diện tích rừng tự nhiên tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) bị phá đầu năm 2021. Ảnh: Hưng Thơ.
Một diện tích rừng tự nhiên tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) bị phá đầu năm 2021. Ảnh: Hưng Thơ.
Một diện tích rừng tự nhiên tại huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) bị phá đầu năm 2021. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top