Hai người liên quan tới bệnh nhân 416 tại Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Phòng xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Phòng xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Phòng xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top