Hai người có nguy cơ lây nhiễm cao ở Đồng Nai đều âm tính với SARS-CoV-2

Đường Hồ Văn Đại - nơi ở của gia đình bác sĩ N bị phong toả trưa ngày 3.8. Ảnh: Lê Lâm
Đường Hồ Văn Đại - nơi ở của gia đình bác sĩ N bị phong toả trưa ngày 3.8. Ảnh: Lê Lâm
Đường Hồ Văn Đại - nơi ở của gia đình bác sĩ N bị phong toả trưa ngày 3.8. Ảnh: Lê Lâm
Lên top