Hai liệt sĩ Đoàn 337 được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Người thân của liệt sĩ Lê Thế Linh đau buồn trước mất mát quá lớn. Ảnh: Hưng Thơ
Người thân của liệt sĩ Lê Thế Linh đau buồn trước mất mát quá lớn. Ảnh: Hưng Thơ
Người thân của liệt sĩ Lê Thế Linh đau buồn trước mất mát quá lớn. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top